Informatiebehoefte natuurlijk persoon

Uw onderneming is een natuurlijke persoon

* Eenmanszaak;

* Vennootschap onder firma

* Maatschap;

* Commanditaire vennootschap

 

In aanvulling op de hiervoor genoemde informaties hebben wij dan nog de volgende informatie nodig:

Indien sprake is van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap, graag de aangiften inkomstenbelasting.