Informatie rechtspersoon

Uw onderneming is een rechtspersoon:

* Naamloze vennootschap (N.V.);

* Besloten vennootschap (B.V.);

* Stichting;

* Vereniging;

* Coöperatie;

* Onderlinge waarborg maatschappij;

* Kerkgenootschap;

* Publiekrechtelijke rechtspersoon;

* Organisatie die overheidstaken uitvoeren;

* Limited Liability Partnership.

 

Welke informatie hebben wij nodig om u verder te helpen:

  1. Dit door u voor akkoord getekende leasevoorstel, waarbij u (zonodig) aangeeft welke looptijd uw voorkeur heeft;
  2. Goed leesbare kopieën van het/ de identiteitsbewijzen van de bestuurder(s);
  3. Uittreksel handelsregister;
  4. Jaarrekening laatste afgesloten boekjaar;
  5. Voorlopige jaarrekening tot en met laatste afgesloten kwartaal (of kolommenbalans);
  6. Indien er sprake is van een groepsstructuur, tevens de geconsolideerde jaarrekening en organogram