Everything you would like to know about leasing, but never dared to ask...

Veelgestelde Vragen

Heeft u een vraag over leasing of andere vragen waar we u mee kunnen helpen? Kijk dan in het overzicht hieronder. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op!

Wat zijn de voordelen van leasing?
 • U houdt werkkapitaal vrij om te investeren
 • Uw leencapaciteit wordt niet aangetast
 • Het biedt u bedrijfseconomische en fiscale voordelen
 • U heeft vaste maandelijkse lasten en u kunt zo flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de markt
 • Uw betalingstermijnen kunnen worden afgestemd op de cashflow die met het bedrijfsmiddel wordt gegenereerd
 • Uw betalingstermijnen kunnen een hoog/laag seizoenskarakter volgen
 • De leasemaatschappij vraagt niet zoveel zekerheden als uw bank
Wat is financial lease?

Op basis van een financial lease overeenkomst financiert de leasemaatschappij een deel van- of de volledige koopsom, waarbij zij de juridische eigenaar van de apparatuur zijn. Wanneer de lessee het leasecontract regulier heeft uitgediend wordt hij/zij economisch eigenaar van de apparatuur.

 • Financial lease is een financieringsvorm waarbij de apparatuur, al dan niet via de leasemaatschappij, door de leverancier aan u gefactureerd wordt.

 

 • Aangezien de apparatuur aan de lessee in rekening wordt gebracht, kan de lessee de machine in zijn/haar balans activeren en hierover afschrijven. In het geval u BTW-plichtig bent kunt u de BTW over de transactie met de belastingdienst verrekenen. Daarom wordt de BTW meestal niet meegefinancierd door de leasemaatschappij.

 

 • In geval van een financial lease zal de BTW over de transactie bij ingangsdatum van de lease aan u in rekening gebracht worden. Als u niet BTW plichtig bent kan de BTW onder nader te bepalen voorwaarden meegefinancierd worden.

 

 • In geval van een financial lease back gaan wij ervan uit dat de koop- en levering van de apparatuur reeds heeft plaats gevonden en wordt herfinanciering geregeld door een lening met pandrecht op de apparatuur.

 

 • Onder voorbehoud van kredietacceptatie kan de BTW desgewenst ook meegefinancierd worden. We vragen u dan bovenvermelde maandtermijn met BTW te vermeerderen.
Wat is operational lease?

Op basis van een overeenkomst operational lease stelt de leasemaatschappij de apparatuur ter beschikking van de lessee tegen een periodieke vergoeding (huur). De leasemaatschappij blijft zowel juridisch- als economisch eigenaar van de apparatuur.

 

 • Over de periodieke vergoeding aan de leasemaatschappij (huur) wordt BTW berekend.
 • Ten einde van het leaseontract heeft u doorgaans de volgende mogelijkheden:
  • Aankoop van het object tegen het koopoptiebedrag in kwestie
  • Verlenging van de lease met minimaal 12 maanden
  • De apparatuur teruggeven aan de leasemaatschappij
  • U voorkomt -vooral bij ICT-middelen -een mismatch tussen boekwaarde en marktwaarde (latent boekverlies)

 

Deze laatste optie, de mogelijkheid om de apparatuur terug te geven aan de leasemaatschappij, illustreert duidelijk het verschil ten opzichte van financial lease.

Wat zijn de voordelen van operational lease?
 • Het bedrijfsmiddel komt niet op de balans van uw bedrijf te staan
 • Uw financiën worden derhalve niet beïnvloed
 • Uw bedrijf wentelt het restwaarderisico (economisch risico) af op de leasemaatschappij
 • U heeft de mogelijkheid om de productiecapaciteit tijdelijke uit te breiden. Door een relatief korte looptijd bestaat de mogelijkheid sneller te moderniseren.
Wat wordt er bedoeld met 'koopoptie'?

Met koopoptie wordt de prijs bedoeld waarvoor u de apparatuur/ machines aan het einde van een operational lease kunt kopen van de leasemaatschappij. In geval van machines met een economische levensduur die veel langer is dan vijf jaar, wordt de koopoptieprijs meestal al bij het aangaan van het leasecontract afgesproken. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.

Wat betekent Fair Market Value?

De term Fair Market Value wordt met name in Angelsaksische landen vaak gebruikt om de koopoptieprijs te definiëren. In praktijk worden er dan vooraf geen vastomlijnde afspraken gemaakt over de prijs waarvoor de apparatuur ten einde van het leasecontract kan worden gekocht. Daardoor kan de leasemaatschappij aan het einde van het leasecontract dus een boekwinst maken. Maar een boekverlies is ook niet uit te sluiten.

 

Het hangt er van af hoe sterk de leasemaatschappij op de apparatuur heeft afgeschreven (ofwel, wat is de boekhoudkundige restwaarde van de apparatuur). Bovendien zal het van de marktsituatie afhangen en van de onderhandelingsvaardigheid van zowel de leasemaatschappij als de lessee.

Wat is sale & lease back?
 • U heeft één of meer machine(s)
 • U wilt geld vrijmaken (bijvoorbeeld om opnieuw te investeren, of om een partner uit te kopen)
 • De leasemaatschappij koopt het middel van u
 • Er wordt een leaseovereenkomst afgesloten voor de machine(s), zodat u er wèl over kunt blijven beschikken
Hoe werkt vendorleasing / afzetfinanciering?

Leasing richt zich op duurzame productiemiddelen. Denk aan een bedrijfsauto of een kraan. Het kan om grote bedragen gaan waar de (huis)bank van schrikt. Met leasing heeft de klant/ investeerder gelijk een plan van afbetaling. De investering is dan niet meer afhankelijk van de huisbank. Leasing als extra optie voor de financiering van het bedrijfsmiddel is vaak aantrekkelijk voor zowel leverancier als klant. Het afbreukrisico van de order is veel geringer.

 

Veel leveranciers zeggen ‘Hoe de klant mijn machine betaalt is niet mijn zaak. Daar bemoei ik mij liever niet mee’. In de praktijk merken wij dat klanten het vaak wèl op prijs stellen dat wij hen vrijblijvend op weg naar financiering helpen. Het minste dat men van ons kan verwachten is een beter financieringsvoorstel. U als leverancier heeft er weinig omkijken naar. Immers, achter de schermen doet Leasecontrol al wat nodig is om uw klant van dienst te zijn.

Hoe kan ik profiteren van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Als u in 2016 een bedrag tussen € 2.300 euro en € 311.243 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Volgens de tabel kunt u een extra bedrag in mindering brengen op uw resultaat, zodat uw vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting lager uitvalt.

 

Voor het mkb kan operational lease in plaats van financial lease interessant zijn. Omdat de leasemaatschappij eigenaar van het object blijft en u er alleen gebruik van maakt, staat het object niet op uw balans. Hierdoor houdt u meer ruimte binnen de investeringsaftrek.

Is leasing duurder dan een lening van de bank?

Een veelgehoord argument tegen leasing is dat leasing duurder zou zijn dan een lening van de bank. Inderdaad, als je via het internet nazoekt tegen welke tarieven de bank bereid is een lening aan u te verstrekken, is dat vaak lager dan het tarief waartegen je een leasing kunt krijgen. De vraag is wat je dan krijgt.

 

Voorbeeld:
Stel u koopt een zaagbank of een freesmachine van circa € 300.000,-. Voor een bankier heeft deze machine een zekerheidswaarde van 70% ofwel € 210.000,00. Uw bank zal hierop misschien een lening van € 150.000,00 (70%) willen verstrekken met een looptijd van 5 jaar. Ofwel, het overige dient u uit eigen middelen of uit uw rekening courant krediet te financieren. De kosten van het rekening courant krediet mogen optisch misschien meevallen, door bereidstellingsprovisies en/of kredietprovisies, zijn de kosten hiervan wèl veel hoger.

 

Wij hebben dit voorbeeld wel eens doorgerekend op basis van realistische tarieven en komen tot de conclusie dat er onder aan de streep nauwelijks een verschil is tussen de prijs van leasing en de rente op leningen van de bank.

 

Stel u neemt een lening (€ 150.000,00 zoals in het voorbeeld) van de bank èn betaalt het verschil uit eigen middelen en het rendement op uw eigen vermogen is bijvoorbeeld 10%, dan valt de vergelijking ‘leasing versus bank’ helemaal uit in het voordeel van leasing. Dat komt doordat u de helft van het benodigde bedrag als het ware van uw eigen bedrijf leent tegen 10% (omdat de bank ‘slechts’ € 150.000,00 financiert). De hefboom werkt dan tegen u terwijl u van de hefboomwerking zou moeten profiteren.

 

Kijk je naar de kwaliteit, dat zijn er belangrijke argumenten voor leasing:

 

 • Bijvoorbeeld dat in het geval van leasing geen extra zekerheden van uw bedrijf gevraagd worden, terwijl de bank de lening sowieso verstrekt onder alle zekerheden die uw bedrijf af heeft gegeven (of af zal moeten geven). Denk aan pandrecht inventaris / debiteuren en/of hypotheek).

 

 • Een ander argument in het voordeel van leasing, is dat een bancaire financiering ietwat ‘morsig’ kan zijn, als u de helft met een rekening courant krediet financiert. Meestal geldt voor het rekening courant immers GEEN aflossingsregime. Het hangt van uw eigen discipline af, of u het rekening courant krediet afbouwt. Een leasemaatschappij kijkt veel meer naar de economische levensduur van de machine in kwestie en biedt dan een leasing aan met een looptijd die daar rekening mee houdt. Als de zaagbank of de freesmachine een economische levensduur kent van 12 jaar, kunt u mogelijk rekening op een leasing met een looptijd van 7 jaar.

 

 • Tenslotte merken wij op dat uw machine scheef gefinancierd is, als u de helft uit eigen middelen of uit uw rekening courant betaalt. Immers, de machines behoren tot de vaste activa (ze gaan meerdere boekjaren mee). Als u de helft uit uw liquiditeit betaalt of uit uw rekening courant krediet, gaat dat ten koste van uw werkkapitaal.
Kan ik als starter bij Leasecontrol terecht?

Droomt u over het starten van een nieuwe onderneming, of bent u misschien al verder in de ontwikkeling hiervan? Wij kunnen u helpen als u met financiële vragen zit. Daarnaast werken we ook samen met gespecialiseerde partners op administratief, fiscaal en juridisch gebied. Klop gerust bij ons aan om over vraagstukken te sparren.