Wszystko co chciałbyś wiedzieć o leasingu, ale nigdy nie śmiałeś zapytać…

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie dotyczące leasingu lub inne pytania w których możemy Ci pomóc? Sprawdź informacje poniżej. Jeśli Twoje pytanie nie znajduje się pomiędzy poniżej wymienionymi nie krępuj się, aby skontaktować się z nami.

JAKIE SĄ KORZYŚCI LEASINGU?
 • Zachowujesz wolny kapitał obrotowy, aby móc inwestować
 • Twoja zdolność kredytowa nie zostaje naruszona
 • Oferuje on korzyści podatkowe/ fiskalne oraz w rachunkowości
 • Masz stałe miesięczne opłaty dzięki czemu możesz elastycznie reagować na zmian na rynku
 • Twoje terminy opłat mogą zostać dopasowane do Twojego przepływu środków pieniężnych, wynikających z wytworzonych produktów
 • Twoje terminy opłat mogą być dostosowane do sezonów (szczytowy sezon/ poza sezonem)
 • Firma leasingowa nie wymaga tylu zabezpieczeń jak bank
CO TO JEST LEASING FINANSOWY?

Na podstawie umowy leasingu finansowego firma leasingowa finansuje cześć lub całość sumy zakupu, przyczyn firma ta staje się prawnym właścicielem zakupionej aparatury. Gdy po poprawnym przebiegu okres kontraktu leasingowego zakończył się, prawnym właścicielem aparatury staje się leasingobiorca.

 • Leasing finansowy jest forma finansowania przy której faktura za aparaturę zostaje wydana przez dostawcę na Ciebie, nie dzieje się to poprzez firmę leasingowa.
 • Biorąc pod uwagę to że aparatura zostaje wydana na rachunek leasingobiorcy, może on wykazać ją w swoim bilansie i odliczyć ją od podatku. W przypadku, gdy leasingobiorca podlega opodatkowaniu może on odliczyć sumę VAT od podatku. Z tego powodu suma VAT najczęściej nie zostaje finansowana przez firmę leasingową.
 • W przypadku leasingu finansowego z datą rozpoczęcia umowy na sumę VAT z transakcji zostanie wystawiony rachunek. Jeżeli leasingobiorca nie podlega opodatkowaniu, wtedy po spełnieniu wszystkich określonych warunków suma VAT może zostać tez sfinansowany.
 • W przypadku leasingu finansowego zwrotnego przyjmujemy, że miał już miejsce zakup oraz dostawa aparatury i refinansowanie zostało wykonane w postaci pożyczki z prawem zastawu na aparaturę.
 • Pod zastrzeżeniem że kredyt zostanie zatwierdzony suma VAT może tez zostać sfinansowana. Prosimy wtedy o podwyższenie sumy miesięcznych rat o sumę VAT.
CO TO JEST LEASING OPERACYJNY?

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego firma leasingowa oddaje aparaturę do użytku leasingobiorcy, który wnosi miesięczne opłaty za wynajem. Firma leasingowa pozostaje prawnie jak i ekonomicznie właścicielem aparatury.

 • Do każdej sumy za uzgodniony okres wynajmu firma leasingowa dolicza VAT
 • Pod koniec okresu kontraktu leasingowego posiadasz następujące możliwości:
  • Masz prawo do opcja zakupu obiektu/ aparatury po ustalonej cenie
  • Przedłużenie okresu leasingu o minimum 12 miesięcy
  • Oddania z powrotem aparatury firmie leasingowej
  • Zapobiegasz -szczególnie w przypadku sprzętu ICT- niezgodności pomiędzy wartością bilansową a wartością rynkową (pozostawiasz rynkową stratę)

 

W tej ostatniej opcji, możliwość oddania aparatury z powrotem firmie leasingowej, jest wyraźna różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym.

JAKIE SĄ KORZYŚCI LEASINGU OPERACYJNEGO?
 • Nie musisz ujmować środka w swoim bilansie
 • Twoje finanse nie zostaną przez to obciążone
 • Ryzyko wartości rezydualnej (ryzyko ekonomiczne) spoczywa na firmie leasingowej, a nie na Twojej firmie
 • Masz możliwość tymczasowego powiększenia swojej zdolności produkcyjnej. Dzięki temu w stosunkowo krótkim czasie leasingu istnieje możliwość szybszego zmodernizowania Twojej firmy.
CO DOKŁADNIE OZNACZA TERMIN “OPCJA ZAKUPU”?

Opcja zakupu określa cenne za jaka możesz zakupić aparaturę/ maszynę od firmy leasingowej pod koniec okresu leasingu operacyjnego. W przypadku maszyn z tak zwanym ekonomicznym cyklem życia, który dłuższy jest niż pięć lat, cena opcji zakupu zostaje najczęściej ustalona już przy podpisaniu kontraktu leasingowego. W ten sposób unikamy niespodzianek.

CO OZNACZA TERMIN “FAIR MARKET VALUE”/ “RZECZYWISTA WARTOŚĆ RYNKOWA”?

Termin ten najczęściej używany jest w krajach angielskojęzycznych, aby zdefiniować cenę opcji zakupu. W rzeczywistości cena za jaką maszyna może zostać zakupiona pod koniec okresu kontraktu leasingowego, nie zostaje ustalona na początku przy jego podpisaniu. Poprzez to firma leasingowa przy zakończeniu okresu kontraktu leasingowego może uzyskać zysk rynkowy, ale także straty rynkowe nie są wykluczane.

Zależne jest to od tego jaka jest wartość rezydualna aparatury na podstawie rachunkowości firmy leasingowej. Oprócz tego zależne jest to także od sytuacji na rynku, oraz od umiejętności negocjacji zarówno firmy leasingowej jak i leasingobiorcy.

CO TO JEST ODSPRZEDAŻ I LEASING ZWROTNY?
 • Posiadasz jedną lub więcej maszyn
 • Chciałbyś uzyskać pieniądze (na przykład, aby dalej moc inwestować lub spłacić partnera)
 • Firma leasingowa zakupi Twoją maszynę.
 • Zostaje podpisany kontrakt na dane maszyny, na zasadach ustalających, że wciąż możesz z nich korzystać.
JAK DZIAŁA VENDOR LEASING/ FINANSOWANIE MARKETINGU?

Leasing skupia się na stabilnych środkach produkcji. Takich jak auto firmowe lub dźwig. Może być tu mowa o wysokich sumach które przerażają lokalne banki. Używając leasingu klient/ inwestor dostaje odrazu plan spłat. Inwestycja nie jest więcej wtedy zależna od lokalnego banku. Leasing jako dodatkowa opcja sfinansowania środków firmy często jest interesujący zarówno dla producenta jak i klienta. Ryzyko anulowania zamówienia jest dużo mniejsze.

Wielu producentów mówi: “Nie obchodzi mnie to jak mój klient opłaca maszynę. Najchętniej się w to nie mieszam”. W praktyce zauważyliśmy że klienci chcą abyśmy niezobowiązująco pomogli im w drodze do sfinansowania. Możesz od nas zawsze spodziewać się chociażby lepszej propozycji dofinansowania. Jako dostawca nie musisz się tym przejmować, podczas gdy Leasecontrol zrobi wszystko co będzie potrzebne, aby pomoc Twoim klientom w zakupie.

JAK MOGĘ SKORZYTAĆ Z ULG PODATKOWYCH Z TYTUŁU INWESTYCJI NA MAŁĄ SKALĘ (KIA)?

Jeśli w 2016 roku zainwestowałeś sumę pomiędzy € 2.300 a € 311.243 na środki dla Twojej firmy, możesz wtedy uzyskać ulgę podatkowa z tytułu inwestycji na małe skale. Środek, w który zainwestowałeś dla Swojej firmy musi kwalifikować się do otrzymania ulgi podatkowej. Według tabel odliczyć możesz tą dodatkową kwotę przedmiotową od rezultatów, tak aby Twój podatek dochodowy, lub Twój podatek dochodowy od osób prywatnych mniej wyniósł.

Dla mkb (małych i średnich przedsiębiorstw) leasing opcjonalny może być bardziej interesujący niż leasing finansowy. Ponieważ firma leasingowa pozostaje właścicielem obiektu i tylko ty możesz go używać, obiekt nie znajduje się na Twoim balansie. Dzięki temu zachowujesz więcej miejsca, aby zmieścić się w uldze podatkowej.

CZY LEASING JEST DROŻSZY NIŻ POŻYCZKA BANKOWA?

Często słyszanym argumentem przeciwko pożyczce leasingowej jest to, że leasing może drożej wynieść niż pożyczka bankowa. W rzeczy samej, jeżeli sprawdzisz w internecie po jakich stawkach bank jest gotowy udzielić Ci pożyczki, są one często niższe niż stawki które może zaproponować Ci firma leasingowa. Pytanie jest, co przy tym otrzymasz?

Przykład:

Przyjmijmy, że kupujesz pilarkę lub frezarkę za około € 300.000,-. Maszyna ta dla banku ma pewną wartość 70% czyli € 210.000,00. Twój bank udzieliłby może na to pożyczki o wysokości € 150.000,00 (70%) na czas 5 lat. Pozostała sumę musisz zapłacić samemu z własnych środków lub sfinansować poprzez kredyt w formie zaliczek w rachunku bieżącym. Koszty kredytu w formie zaliczek w rachunku bieżącym na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nie duże, ale przez opłaty za zobowiązania od udzielenia pożyczki i/ lub prowizji od kredytu koszty stają się o wiele wyższe.

Sprawdziliśmy wyżej podany przykład poprzez wykonanie podliczeń na bazie realistycznych taryf i doszliśmy do wniosku, że różnica między cena leasingu a odsetkami za pożyczkę w banku jest minimalna.

Przyjmijmy, że bierzesz pożyczkę od banku o wysokości € 150.000,00 (tak jak w przykładzie powyżej) i opłacasz resztę z własnych środków, a rentowność zaangażowanego własnego kapitału, wynosi dla przykładu 10%. W tym przypadku po porównaniu, leasing kosztuje mniej niż pożyczka bankowa. Spowodowane jest to tym, że polowe sumy potrzebnej Ci do zrealizowania inwestycji w rzeczywistości pożyczasz od własnej firmy (ponieważ bank finansuje tylko € 150.000,00) przy oprocentowaniu 10%. Narzędzie działa wtedy przeciwko Tobie zamiast dla Ciebie.

Poszukujesz dobrej jakości usług, poniżej wymieniamy ważne argumenty co do leasingu:

 • W przypadku leasingu nie wymagane są dodatkowe zabezpieczenia od Twojej firmy. Bank tym czasem przy udzielaniu pożyczki wymaga zawsze od Ciebie wielu zabezpieczeń, takich jak zastaw w inwentarzu i/lub hipoteka.
 • Innym argumentem na korzyść leasingu jest to, że dofinansowanie przez bank można uznać za trochę “niesprawiedliwe”, jeżeli połowę potrzebnej Ci sumy musisz sfinansować poprzez kredyt w formie zaliczek na konto bieżące. Najczęściej na tego typu kredyt nie obowiązuje ścisły reżim spłat. To jak szybko spłacisz ten kredyt, zależne jest to od Twojej własnej dyscypliny. Firma leasingowa zwraca więcej uwagę na szacunkowy ekonomiczny cykl działania maszyny i proponuje leasing, który dopasowany jest czasem trwania do tego cyklu. Jeżeli pilarka lub frezarka ma szacowany ekonomiczny cykl działania dwunastu lat, możesz otrzymać o nas leasing na okres siedmiu lat.
 • Na koniec Twoja maszyna nie jest dobrze sfinansowana, jeśli połowę jej wartości musisz opłacić w formie zaliczek z konta bieżącego. Maszyny klasyfikują się jako majątek rzeczowy (są one zawarte w paru kolejnych latach obrotowych). Jeśli opłacisz połowę ze Swoich przypływów finansowych albo w formie zaliczek z konta bieżącego, działa to negatywnie na Twój kapitał obrotowy.
CZY JAKO POCZĄTKUJĄCY PRZEDSIĘBIORCA MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ O POMOC DO LEASECONTROL?

Marzysz o podjęciu nowej działalności lub zacząłeś już może podejmować pierwsze kroki w tym kierunku? Jeśli masz pytania dotyczące finansów, chętnie Ci w tym pomożemy. Współpracujemy razem z partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie administracji, finansów i prawa. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania biznesowe.