Hier vindt u een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Namen met een asterix (*) zijn gefingeerd. De voorbeelden zijn echt.

Dankzij Leasecontrol wisten we een gunstige koopprijs voor de eco-drukpers te bedingen
Drukkerij verzilvert koopoptie eco-drukpers

De kleine flexibele Drukkerij Raddraaier in de Amsterdamse Pijp is hèt krachthonk voor grafische vormgevers. Deze drukkerij is sinds jaar en dag bezig met maatschappelijk bewust ondernemen. Ze waren dan ook één van de eerste drukkers die rond 2007 in een milieuvriendelijke offsetpers op waterbasis hebben geïnvesteerd. Bij de onderhandelingen omtrent de pers lieten ze zich door Leasecontrol adviseren.

 

Er werd een leasecontract afgesloten waarbij de drukkerij de machine tegen een nader te bepalen waarde (fair market value) kon kopen. Hier wordt doorgaans nogal bedrukt tegenaan gekeken, omdat vooraf niet duidelijk is tegen welke waarde de machine na afloop van de looptijd gekocht kan worden. In het geval van Drukkerij Raddraaier is het leasecontract echter kort geleden geëindigd en wisten ze een uiterst gunstige koopprijs voor de eco-drukpers te bedingen. Een goed voorbeeld van hoe men van de nood een deugd kan maken, met behulp van ons advies.

Lease op maat met financiering buitenlandse verpakkingsmachine

Columbus Concepts is producent en groothandel van een zeer compleet en gevarieerd assortiment Oosterse producten, zoals kruiden, specerijen en sauzen. Ze beleveren supermarktketens en horecabedrijven en hebben een steeds groter wordende doelgroep. De toenemende vraag naar producten maakte een uitbreiding van productiecapaciteit noodzakelijk, met name voor het wegen, afvullen en afdichten van beters en potten.

 

Via een leverancier van verpakkingsmachines kwam de directeur van Columbus Concepts met Leasecontrol in contact. Na lang wikken en wegen viel zijn keus op een minder bekende machine uit het buitenland. Leasecontrol wist met succes te bemiddelen bij het tot stand brengen van een lease op maat. We bouwden een relatie op met de directeur, kregen een kijkje in de keuken van zijn bedrijf en daardoor konden we goed aan onze financiële partners uitleggen waarom deze machine bij Columbus Concepts het beste tot zijn recht zou komen.

Jonge ondernemers investeren flink in mesthandel

Nieuwland* is een handelsbedrijf in hoogwaardige mest, bestaande uit een super ondernemend duo. Ze zijn voornemens om de mest die ze links en rechts al opkopen en verhandelen, te drogen. Het natte deel zal zoveel mogelijk over het land van de eigenaar uitgereden worden. Het droge deel kan met een behoorlijke marge aan het buitenland verkocht worden. Om het plan te realiseren, zou Nieuwland* moeten investeren in een mestoplegger, een truck èn een mestdroger.

 

Ondanks het heldere en beknopte plan dat de ondernemers op papier hadden gezet, was de financiering toch uitdagend te noemen. Leasecontrol adviseerde de ondernemers de financiering van de truck niet aan de dealer uit te besteden, omdat de andere, minder vaak voorkomende objecten dan minder aantrekkelijk zouden zijn voor een financier. Tevens werd besloten om de financiering van de mestscheider te parkeren, omdat er in de omgeving ook samenwerkingen mogelijk waren. Uiteindelijk resulteerde dit proces in een investering die beter bij het jonge bedrijf paste.

 

Leasecontrol wist een passende financiering aan te bieden voor de truck en de mestoplegger. Uit dit voorbeeld blijkt hoe een gedurfd plan in goed onderling overleg tot realistische proporties kan worden terug gebracht. Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.

Financiering handelsvoorraad

Een fabrikant van landbouwwerktuigen benaderde ons met de vraag of we eens na konden denken over extra financieringsmogelijkheden, in verband met een aantal grote orders uit het buitenland. De afnemers waren zijn dealers. In feite betrof de vraag dus of we de handelsvoorraad van zijn buitenlandse dealers wisten te financieren.

 

Eén van onze fundingpartners, een kleine Duitse leasemaatschappij met een internationale footprint, was bereid om een maatwerk financiering te ontwikkelen. Er werd een financiering ontwikkeld die het midden houdt tussen leasing en factoring. Bovendien werd er nog een aantrekkelijke financieringsmogelijkheid geboden aan de eindgebruiker, ofwel de onderneming die uiteindelijk één van de desbetreffende landbouwwerktuigen zou kopen.

Internationale afzetfinanciering voor fabrikant verpakkingsmachines

Een fabrikant van zogenaamde ‘Bag-in-a-box inserters’ biedt ook zijn klanten in het buitenland een financieringsoptie aan. Achter de schermen verzorgt Leasecontrol deze service voor de fabrikant. Terwijl we binnen onze landsgrenzen vooral het MKB van dienst zijn, zijn we in het buitenland ook regelmatig concerns van naam en faam van dienst. Van Duitsland tot in de Verenigde Staten.

Decanteercentrifuge voor mestverwerker in België

Een mestverwerker uit België investeerde in een decanteercentrifuge. Hoewel de centrifuges van hoogstaand niveau zijn, worden ze buiten de Europese Unie gebouwd en dat vraagt om een toelichting aan de financiers. In samenwerking met onze Belgische partners is de financiering van dit project succesvol afgerond. De decanteercentrifuge levert uitstekend werk, de klant is tevreden.

 

Uit dit voorbeeld blijkt hoe succesvol de onderlinge samenwerking kan zijn tussen een leverancier, zijn klant, Leasecontrol en haar buitenlandse partners. Zowel de leverancier als de klant hadden hierdoor een lokaal aanspreekpunt, waarbij Leasecontrol en partner zorgden dat alle punten qua financiering goed met elkaar afgestemd werden.

Biologische molenaar investeert in kartonneermachine

Al sinds 1982 is Joannusmolen het adres voor biologische meelproducten. Sinds een aantal jaren lift Joannusmolen ook mee op het succes van poedermelkproducten. De verkoop hiervan neemt een vlucht. Nederlandse poedermelkproducten worden vooral in Azië hoog gewaardeerd. Dit uit zich in concrete melkpoederorders èn een navenante begroting. Om de poedermelk te verpakken was er een kartonneermachine nodig en dus werd er een financieringsaanvraag gedaan.

 

De uitdaging van deze aanvraag was dat het enerzijds snel geregeld moest zijn, anderzijds verlangde de fabrikant vooruitbetaling. Zijdelings speelde ook nog de vraag hoe de BTW verwerkt moest worden. Schipperend tussen leverancier, financier en klant wist Leasecontrol dit project tot een goed einde te brengen, waarbij de onderlinge afstemming essentieel was.

Palletiseermachine voor Friese aardappelhandel

Koelhuis Vriesinga* verwerkt aardappelen en uien van landbouwers uit de streek en heeft daarnaast nog een groot akkerbouwbedrijf. Om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen, investeert het familiebedrijf regelmatig in nieuwe apparatuur. In 2013 werd een volautomatische sorteerstraat aangeschaft en in 2014 een nieuwe palletiseermachine, waarvan Leasecontrol de financiering verzorgde.

 

De activiteiten van Koelhuis Vriesinga* zijn kapitaalintensief. In dit geval werden iets minder bekende machines aangeschaft. De werking van deze machines en de markt voor dit soort machines vragen om enige uitleg aan een financier. Op de achtergrond speelt ook de vraag hoe deze investeringen de gang van zaken bevorderen. Uiteindelijk is het project naar tevredenheid van het koelhuis afgerond.

Chinese banketbakker koopt CEIA multi spectrum metaaldetector

St. Annyfood is een banketbakkerij met industriële achtergrond, gespecialiseerd in de bereiding van Chinees banket. Om aan de hoogste standaard te voldoen, besloot het bedrijf de kwaliteitscontroleafdeling te versterken met een extra multi spectrum metaaldetector. De metaaldetector wordt opgesteld bij een lopende band voordat het gebak verpakt wordt. Indien er onverhoopt een nietje of iets dergelijks in het gebak zit, wordt dit gebakje uitgeselecteerd.

 

Omdat de detector samenwerkt met de productielijn wordt deze wel eens als een onderdeel van de productielijn gezien, waardoor de financiering ‘sec’ wel eens als problematisch gezien wordt. Leasecontrol wist aan de financieringsmaatschappij duidelijk te maken dat er een afzonderlijke markt voor metaaldetectoren en dergelijken bestaat. De financiering werd succesvol afgerond.

Nieuwe afstaarter voor Konaxx Onions

Vanuit St. Jacobiparochie verbouwt, sorteert, verpakt en verhandelt Konaxx Onions B.V. diverse groentesoorten met nadruk op uien. De bestaande afstaarter, waarmee het loof van bijvoorbeeld uien wordt gesneden, was aan vervanging toe. Leasecontrol wist de financiering van dit minder bekende object succesvol af te ronden, mede op basis van de goede gang van zaken bij Konaxx Onions B.V.

Loonwerker schaft twee mestverspreiders aan

Een loonbedrijf had vlak over de grens twee mestverspreiders gekocht, met rugdekking van de huisbank. De huisbank trok kort daarop de goedkeuring voor de financiering in. Met de Duitse dealer werd een tijdelijke regeling getroffen. Het loonwerkbedrijf, dat wij al langer kennen, legde het dilemma aan ons voor.

 

Na een uitgebreide analyse van de gang van zaken, konden wij een goedgekeurd leasevoorstel aanbieden, waarvan de rente zelfs nog iets lager was ten opzichte van de financiering die de huisbank had ingetrokken. Saillant detail: de leasemaatschappij die het leasevoorstel deed, behoort tot de groep van de huisbank.

 

Dit was geen eenvoudige case. Nog geen jaar eerder had Leasecontrol alle zeilen bijgezet om de financiering van een bietenrooier op te zetten voor dit bedrijf. De klant had toen al het spreekwoordelijke tafelzilver moeten verpanden. Wat hier met name blijkt, is hoe een gedegen analyse van het bedrijf het tij ten gunste kan keren.