Overige bepalingen

Overige bepalingen financiële lease

  • Ligt de ingangsdatum van de leaseovereenkomst na de geldigheidsdatum zoals vermeld in ons leasevoorstel, dan behoudt de leasemaatschappij zich het recht voor de leasetermijn aan te passen aan de eventuele wijzigingen van de marktrente;
  • De ingangsdatum van het contract zal worden afgestemd op de datum van aflevering van het object;
  • De éénmalige contractafhandelingskosten bedragen € 199,00;
  • De leasetermijnen zijn vanaf de ingangsdatum per kalendermaand bij vooruit betaling verschuldigd; indien de ingangsdatum niet samenvalt met de eerste dag van een kalendermaand, zal de eerste maandtermijn pro rata berekend worden;
  • Alle in deze offerte genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.
  • Deze offerte is gebaseerd op het investeringsbedrag zoals vermeld in ons leasevoorstel aan u. Indien het uiteindelijke investeringsbedrag hiervan af zal wijken, zullen wij na akkoordverklaring onzerzijds de calculatie overeenkomstig aanpassen.
  • De leasetermijnen alsook eventuele andere door u verschuldigde bedragen zullen van uw bankrekening worden afgeschreven door middel van de automatische incasso.

Overige bepalingen operationele lease

In aanvulling op de hiernaast genoemde bepalingen geldt voor de operationele lease:

  • Uw leverancier geeft een conveniërende restwaardegarantie af. Vanwege deze restwaardegarantie, sluit u een onderhoudscontract met uw leverancier af voor de duur van de lease.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *