Benodigde informatie

Informatiebehoefte rechtspersoon

Uw onderneming is een rechtspersoon:

 • Naamloze vennootschap (N.V.);
 • Besloten vennootschap (B.V.);
 • Stichting;
 • Vereniging;
 • Coöperatie;
 • Onderlinge waarborg maatschappij;
 • Kerkgenootschap;
 • Publiekrechtelijke rechtspersoon;
 • Organisatie die overheidstaken uitvoeren;
 • Limited Liability Partnership.

Welke informatie hebben wij nodig om u verder te helpen:

 1. Dit door u voor akkoord getekende leasevoorstel, waarbij u (zonodig) aangeeft welke looptijd uw voorkeur heeft;
 2. Goed leesbare kopieën van het/ de identiteitsbewijzen van de bestuurder(s);
 3. Uittreksel handelsregister;
 4. Jaarrekening laatste afgesloten boekjaar;
 5. Voorlopige jaarrekening tot en met laatste afgesloten kwartaal (of kolommenbalans);
 6. Indien er sprake is van een groepsstructuur, tevens de geconsolideerde jaarrekening en organogram.

Informatiebehoefte natuurlijk persoon

Uw onderneming is een natuurlijk persoon:

 • Eenmanszaak;
 • Vennootschap onder firma
 • Maatschap;
 • Commanditaire vennootschap

In aanvulling op de hierboven genoemde informatie hebben wij dan nog het volgende nodig:

Indien sprake is van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap, graag de aangiften inkomstenbelasting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *