Zowel eenvoudige projecten als projecten met langere levertijden

Voordat ik in 2010 mijn onderneming Leasecontrol inschreef bij de Kamer van Koophandel, was ik actief voor de grafische desk van één van de grote Nederlandse leasemaatschappijen.

De grafische branche maakt gebruik van zeer uiteenlopende apparaten en machines, te beginnen met een desktopcomputer voor vormgevers tot grote achtkleurendrukpersen of zelfs rotatiedrukpersen om kranten te drukken. Kleinere apparaten hebben vaak een kortere levertijd. De betalingsvoorwaarden die de leverancier en zijn klant overeenkomen, vormen meestal geen probleem omdat de aanschafprijs van kleinere apparatuur doorgaans goed te overzien is.

In geval van grotere (kranten)drukpersen is dat minder eenvoudig. De aanschafprijs van deze machines is veel hoger en in geval van voorafgaande betalingen (betaalplan) is vaak ook voorfinanciering nodig. Hetzelfde geldt voor investeringen die betrekking hebben op meerdere, al dan niet in lijn geplaatste,  machines. De onderneming die deze machines aanschaft, zal de verschillende onderdelen soms op verschillende momenten willen inzetten, omdat het project technisch complex is. Dat vraagt ook vanuit de kant van de financier(s) om de nodige coördinatie.

Vanuit Leasecontrol beperk ik me niet meer tot uitsluitend de grafisch branche, maar heb ik mijn scope verbreed naar andere industrieën zoals de food- & agrisector, de verpakkingsindustrie en postordersector (e-commerce). Voor deze sectoren geldt ten aanzien van financiering hetzelfde als voor de grafische branche: de machines die hierin worden gebruikt, verschillen sterk in aanschafprijs en ook de complexiteit van investeringsprojecten loopt sterk uiteen.

Uiteraard is het bij minder dure en eenvoudiger projecten gemakkelijker om een financieringsoplossing te vinden waar iedereen blij mee is. Bij grotere investeringen in technisch complexe en vaak tijdrovende projecten is het een ander verhaal. Zonder een duidelijke businesscase vraagt dit om lef, een stevige financiële buffer en een lang adem. Met een duidelijke businesscase vertaal ik deze blinde vlekken naar een gecalculeerd risico. 

Om ondernemers goed te kunnen helpen met de financiering van hun machines, zowel bij eenvoudiger projecten als bij omvangrijke en/of complexe projecten, zie ik het als mijn rol om alle partijen (ondernemer, leverancier en financier) een aantrekkelijk of comfortabel perspectief te bieden, ongeacht de levertijd. Het is mijn rol om die partijen bij elkaar te brengen die dergelijke projecten kunnen dragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *