Verschil financiële en operationele lease

Jaren lang heb ik met mijn zeiljachtje geleurd om er een nieuwe baas voor te vinden. Ik had het gefinancierd met lening waarvoor mijn bank een tweede hypotheek op mijn huis had genomen. Een maand geleden heb ik het met pijn in de portemonnaie verkocht. De opbrengst  was lager dat mijn lening. Ik heb een scheur aan de broek !
 
Dit weerspiegelt het risico van waardevermindering dat de eigenaar van een productiemiddel loopt indien hij/ zij het zelf gekocht heeft of indien hij zij het gefinancierd heeft door middel van een financiële lease. Een financial lease respecteert de wens van een bedrijf om de eigendom van een machine te verwerven. Anders gezegd,.. bij financiering door middel van financial lease is het risico van waardevermindering van het object voor rekening lessee. De leasemaatschappij verwacht gewoon dat het leasebedrag wordt terugbetaald, ongeacht de waarde-ontwikkeling van het productiemiddel. 
 
Hoe anders is het in geval van operational lease, welke financieringsvorm beter te vergelijken is met huur: je huurt een pico bello jachtje in Griekenland of Kroatië en aan het einde van je welverdiende vakantie geef je het weer terug aan de verhuurder. Afgezien van de huursom,.. die zeker weten veel hoger is dan de eigenaar betaalt voor een financiële lease op hetzelfde jachtje, geen hoofdpijn. Zo werkt het ook met operationele lease,.. aan het einde van de leaseperiode kunt je het productiemiddel terug geven aan de leasemaatschappij. Meestal kan de lessee (= de klant die de machine leased/ huurt) het ook kopen van de leasemaatschappij. Dat is echter geen verplichting. 

Maar, wat is het verschil tussen een financiële en operationele lease?

A) Financial lease:
In geval van financial lease bent u direct (economisch) eigenaar van het object. Het object staat op uw balans. Wellicht komt u in aanmerking voor de kleinschaligheids-investerings aftrekregeling of andere fiscale faciliteiten. In uw leasevorostel heben wij reeds een berekening gemaakt van e leinschaligheids investeringsaftrek in samenhang met eze investering. De belastingdienst is de instantie die hierover mag oordelen

 

B) Operational lease:
Operational lease lijkt veel op huur. De machine is volledige eigendom van de leasemaatschappij. De machine staat op de balans van de leasemaatschappij. U kunt daarom geen aanspraak maken op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek(regeling). Gelijktijdig is (meestal) sprake van lagere maandlasten vanwege de ingecalculeerde restwaarde.

 

In geval van operational lease heeft u aan het einde van de looptijd de volgende mogelijkheden:

* u geeft het object terug aan de leasemaatschappij;

* u koopt het object tegen een al dan niet vooraf overeengekomen prijs (koopoptie);

* u verlengt het leasecontract onder nader te bepalen condities;

 

De machine wordt door de leasemaatschappij niet volledig afgeschreven. Voor de restwaarde wordt meestal een garantie van uw leverancier gevraagd.  De koopopties zijn gelijk aan de Fair Market Value met een bepaald maximum.  Indien de klant aan het einde van de looptijd de machine wenst te kopen, zal de transactie (meestal) via uw leverancier lopen.

 

Onderhoud

Vanwege de gevraagde restwaardegarantie, gaat de het voorstel operationele lease uit van een onderhoudscontract met uw leverancier.

 

NOTA BENE

Vele ondernemingen zullen een voorkeur hebben voor financial leasing in verband met de investeringsaftrekregeling. Echter, vele financieringsmaatschappijen hebben een voorkeur voor operational leasing omdat deze financieringsvorm hen meer zekerheid biedt (bodemrecht/ bodembeslag). Om uw verwachtingen dus juist te spannen, is het goed dat u zich realiseert dat een operationele lease niet geheel vrijblijvend wordt gepresenteerd. Soms is de kredietgoedkeuring hiervan afhankelijk. Om een financiële lease meer kans van slagen te geven, houden wij vaak rekening met een aanbetaling.

 

Bel gerust in geval van vragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Berthold Spaans,

m: +31 (0) 6- 39 467 467