Verschil financiële en operationele lease

Jaren lang heb ik met mijn zeiljachtje geleurd om er een nieuwe baas voor te vinden. Ik had het gefinancierd met lening waarvoor mijn bank een tweede hypotheek op mijn huis had genomen. Een maand geleden heb ik het met pijn in de portemonnaie verkocht. De opbrengst  was lager dat mijn lening. Ik heb een scheur aan de broek !

Dit weerspiegelt het risico van waardevermindering dat de eigenaar van een productiemiddel loopt indien hij/ zij het zelf gekocht heeft of indien hij zij het gefinancierd heeft door middel van een financiële lease. Een financiële lease respecteert de wens van een bedrijf om de eigendom van een machine te verwerven. Anders gezegd,.. bij financiering door middel van financiële lease is het risico van waardevermindering van het object voor rekening lessee. De leasemaatschappij verwacht gewoon dat het leasebedrag wordt terugbetaald, ongeacht de waarde-ontwikkeling van het productiemiddel. 

Hoe anders is het in geval van operationele lease, welke financieringsvorm beter te vergelijken is met huur: je huurt een pico bello jachtje in Griekenland of Kroatië en aan het einde van je welverdiende vakantie geef je het weer terug aan de verhuurder. Afgezien van de huursom,.. die zeker weten veel hoger is dan de mediterrane verhuurder zelf betaalt voor een financiële lease op hetzelfde jachtje, geen hoofdpijn. Zo werkt het ook met operationele lease,.. aan het einde van de leaseperiode kunt je het productiemiddel terug geven aan de leasemaatschappij. Meestal kan de lessee (= de klant die de machine leased/ huurt) het ook kopen van de leasemaatschappij. Dat is echter geen verplichting. 

WAT BETEKENT DAT VOOR U ALS LESSEE ?

A) Financiële lease:

In geval van financiële lease bent u direct (economisch) eigenaar van het object. Het object staat op uw balans. Wellicht komt u in aanmerking voor de kleinschaligheids-investerings aftrekregeling of andere fiscale faciliteiten. In uw leasevoorstel hebben wij reeds een berekening gemaakt van de kleinschaligheids investeringsaftrek in samenhang met deze investering. De belastingdienst is de instantie die hierover het laatste woord heeft.

B) Operationele lease:

Operationele lease lijkt veel op huur. De machine is volledige eigendom van de leasemaatschappij. De machine staat op de balans van de leasemaatschappij. U kunt daarom geen aanspraak maken op de Kleinschaligheids investeringsaftrek(regeling). Gelijktijdig is (meestal) sprake van lagere maandlasten vanwege de ingecalculeerde restwaarde.

In geval van operationele lease heeft u aan het einde van de looptijd de volgende mogelijkheden:

  • U geeft het object terug aan de leasemaatschappij;
  • U koopt het object tegen een al dan niet vooraf overeengekomen prijs (koopoptie);
  • U verlengt het leasecontract onder nader te bepalen condities;

De machine wordt door de leasemaatschappij niet volledig afgeschreven. Voor de restwaarde wordt meestal een garantie van uw leverancier gevraagd. 

Omtrent de prijs waarvoor u de machine aan het einde van de lease kunt kopen kunnen van tevoren concrete afspraken gemaakt worden.  De prijs kan ook aan het einde van de lease worden afgestemd met de leasemaatschappij.

Indien u de machine aan het einde van de looptijd wenst te kopen, zal de transactie in sommige gevallen via de oorspronkelijke leverancier lopen. Dat is meestal het geval als de leverancier de restwaarde gegerandeerd heeft aan de leasemaatschappij. 

Onderhoud

Vanwege de gevraagde restwaardegarantie, gaat de het voorstel operationele lease uit van een onderhoudscontract met uw leverancier.

NOTA BENE

Vele ondernemingen zullen een voorkeur hebben voor een financiële lease in verband met de investerings aftrekregeling. Anderzijds hebben vele financieringsmaatschappijen  een voorkeur voor operationele leasing omdat deze financieringsvorm hen meer zekerheid biedt (bodemrecht/ bodembeslag).  Om uw verwachtingen dus juist te spannen, is het goed dat u zich realiseert dat een operationele lease niet geheel vrijblijvend wordt gepresenteerd. Soms is de kredietgoedkeuring hiervan afhankelijk.

Om een financiële lease meer kans van slagen te geven, houden wij vaak rekening met een aanbetaling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *