De waarde van een goed verhaal

Succesvolle financiering
van bedrijfsinvesteringen

Vanuit Leasecontrol regel ik voor het mkb de financiering van machines. Dat doe ik op basis van kennis en ervaring; dankzij mijn uitgebreide netwerk van relaties waar ik heel zuinig op ben; en met behulp van gedegen, goed onderbouwde businesscases.

Mkb

De ondernemer met een kredietbehoefte die de weg in het veranderende financieringslandschap niet kent.

Leverancier/fabrikant

De leverancier voor wie de order soms afhankelijk is van financiering.

Financier/investeerder

De financier of investeerder in mijn netwerk die op zoek is naar veilige en aantrekkelijke investeringen.

Branches

Ik richt me met name op de food- & agrisector, grafische industrie, verpakkingsindustrie en postordersector (e-commerce).

Resultaat

De uitdaging bij bedrijfsfinanciering is om alle partijen (mkb, leverancier en financier) een aantrekkelijk of comfortabel perspectief te bieden. Dat doe ik door vanuit vertrouwen een oplossing te zoeken die de verschillende belangen erkent en samenbrengt in een goed verhaal. Met als belangrijkste resultaat: de gevraagde financieringsoplossing. Dat geeft rust en comfort, voor alle partijen.

De rol van Leasecontrol

"Van een succesvol investeringstraject profiteren ondernemer, leverancier en financier. Iedereen blij."

Berthold Spaans

Een oeuvre van duizend en een kredietanalyses

Het zien van kansen
begint met een goed verhaal

Het aantal bankkantoren in Nederland is tussen 2000 en 2023 met 93% gedaald. Voor het mkb is het hierdoor moeilijker geworden om krediet te krijgen. Bedrijven beschikken niet altijd over de tijd, kennis en het netwerk van financiers dat nodig is voor een succesvolle kredietaanvraag.

Als ervaren specialist in het begeleiden van bedrijfsinvesteringen zorg ik vanuit Leasecontrol dat de benodigde financiering wél wordt gerealiseerd. Ook bij langere levertijden.

Verschillende perspectieven

Dat doe ik allereerst door me te verdiepen en te verplaatsen in alle belanghebbenden. Ondernemers die in het veranderende financieringslandschap de weg niet goed kennen. Leveranciers voor wie de order afhankelijk is van financiering en die daarom bij de begeleiding van hun klanten behoefte hebben aan ondersteuning door een competente financieel bemiddelaar. En mijn uitgebreide internationale netwerk van financiers die op zoek zijn naar veilige en aantrekkelijke investeringen.

Businesscase

Op grondige en analytische wijze ga ik vervolgens op zoek naar het verhaal achter de cijfers. De levensfase van het bedrijf. De financiële consequenties van de investering en de betekenis ervan voor de toekomst van het bedrijf. Hiermee bouw ik aan een gedegen, goed onderbouwde businesscase. Een verhaal dat mkb, leveranciers en financiers met elkaar in contact brengt, dient en verbindt. Want het zien van kansen begint met een goed verhaal.

De bouwstenen van een goed verhaal

Een financiering komt niet zomaar tot stand. Ze vereist inzicht en vertrouwen. Ik leg daarvoor de basis met een grondige, heldere businesscase.

Met een oeuvre van duizenden kredietanalyses durf ik wel te stellen dat een financieringsverhaal met een sterk plot bestaat uit de volgende vaste bouwstenen:

De hoofdpersoon

Wat voor organisatie is de kredietaanvrager? Hoe staat het bedrijf ervoor en welk verhaal gaat schuil achter de cijfers? Welke historie heeft het bedrijf en wat zijn de doelstellingen en verwachtingen voor de komende jaren? Hoe is het bedrijf georganiseerd, en over welke assets beschikt het?

De uitdaging

Waarin wil de ondernemer investeren? Welke leverancier is betrokken en welke belangen en wensen heeft die? Hoe is de offerte van de leverancier opgebouwd? Wat gaat de nieuwe machine voor de onderneming doen? Hoe verdient de investering zichzelf terug?

De helper

Welke financier of investeerder heeft een portfolio dat aansluit bij de kredietaanvrager? Wat is nodig om een weloverwogen risico-inschatting te kunnen maken?

De beloning

Wat levert de financiering op voor ondernemer, leverancier en financier?

Het resultaat is een businesscase waar zowel mkb en leveranciers als financiers van profiteren.

Contact

Leasecontrol

Bezoekadres Nienoord 12
8226 RG Lelystad

Kvk: 51466627
Btw: NL001442390B73

Contactformulier

Als u onderstaande gegevens invult, ontvangt u binnen enkele dagen een leasevoorstel op maat.